Horari

L´escola romandrà oberta de 7:00 a 19:00 h. ininterrompudament.

L'horari general d'escolarització, a excepció de les famílies que prèviament hagin convingut un altre diferent, serà:

Entrada matí 8:50 - 9:15
Sortida matí 11:50 - 12:00
Entrada tarda 14:50 - 15:15
Sortida tarda 17:00 - 18:00

 

PERMANÈNCIES Matí de 7 a 9h
  Tarda de 18  a 19h
   
   

 

Servei de menjador

 

Disposem de cuina pròpia i servei de càtering amb la masia Bartrès, especialitzats en l'alimentació de centres escolars elaborant menús variats, equilibrats i sans, a través de productes ecològics.

 

 

Música

 

La música és molt important des del moment que naixem. Al nostre voltant estan presents sempre els sons. L'infant manifesta el seu interès per tot allò que està relacionat amb el món sonor.

L'educació musical ajuda l'infant en el desenvolupament de les diferents aptituds cognitives, estètiques i afectives que contribueixen a crear la seva personalitat de manera global. La música ajuda a estimular la memòria, l'atenció, la creativitat i el sentit crític. Així com també, afavoreix l'aprenentatge de diferents àrees com el llenguatge verbal, matemàtic, descoberta d’un mateix i del seu entorn i de la seva cultura.

És per aquesta raó que a la nostra Escola Bressol, donem molta importància a la música, a les cançons i a la participació activa de l'infant en les mateixes. A més a més, no hem d'oblidar que és una manera d'introduir-se en la nostra cultura.

 

 

Psicomotricitat

 

Disposem d'un aula polivalent per a la realització de circuits per treballar la psicomotricitat adequats a cada edat i a cada infant.

A la nostra Escola Bressol organitzem activitats amb la finalitat que els infants coneguin el seu cos i l'utilitzin lliurament, i els doni plaer i seguretat d'allò que són capaços de fer (sols o amb ajuda): activitats com amagar-se, arrossegar-se, voltejar, rodolar, fer tombarelles, balancejar-se, saltar, botar, etc. D'aquestes activitats, algunes seran dirigides i d'altres seran més lliures. I el material que utilitzarem també serà variat: des de peces grans d'escuma i matalassets fins a pilotes de diferents mides, caixes de cartró grans i petites, robes de color de diferents mides, paper de diari…etc.
En definitiva, posarem tot un seguit d'activitats que els hi motivi per a experimentar, jugar, trobar solucions i gaudir del seu propi cos.

 

 

Anglès

 

Els infants de P2 comencen a introduir-se en una nova llengua com és l'anglès. Les sessions d'anglès que proposem per aquestes edats a la nostra Escola Bressol són molt lúdiques i senzilles. L'objectiu és que els nens i nenes es familiaritzin amb els sons de la llengua anglesa i que relacionin aquesta nova llengua amb un moment de joc, de diversió i de lleure.

Pel seu aprenentatge sobretot utilitzem cançons i jocs. La temàtica que es treballa amb la nova llengua està relacionada amb aquells continguts que es treballen diàriament a l’aula. En un principi, els infants són receptius i escolten les paraules i les expressions, i de mica en mica, se'ls plantegen jocs i activitats on se'ls demana que produeixin allò que estan aprenent.

 

© 2013 Escola Bressol Petit Somni